Frågor om biljettbokningar

jan-olof.schill@telia.com

Jan-Olof Schill 070-6973575

Frågor om teknik och uthyrning

Per Andersson 070-235 77 10

Medlemsfrågor

Berit Nordlund 070-764 72 41

Ordförande

Jan-Olof Schill

Sekreterare

Berit Nordlund

Kassör

Cecilia Holmberg