Frågor om teknik och uthyrning

Per Andersson 070-235 77 10

Medlemsfrågor

Berit Nordlund 070-764 72 41

Tf ordförande

Per Andersson 070-235 77 10

Sekreterare

Berit Nordlund

Kassör

Cecilia Holmberg