EU har beslutat om en ny, mera skärpt lag som gäller hantering av personuppgifter, och den trädde i kraft den 25 maj 2018. Enligt den lagen ska alla som har ett kund- eller ett medlemsregister tala om för dem som finns i registret vilka uppgifter man har, och varför man har dem.
Vaxholms Biografteaters Vänner har två register där alla medlemmar finns med.

I den vanliga medlemslistan har vi följande uppgifter
– Efternamn
– Förnamn
– Bostadsadress
– Telefonnummer/Mobilnummer
– E-postadress till dem som har en sådan
Dessutom en notering om vilket datum ni har betalat medlemsavgiften.

I det andra registret, medlemslista för avprickning, har vi enbart namn och datum för inbetalning av medlemsavgiften. Den listan används för två ändamål:
– När vi ordnar något för enbart våra medlemmar, och måste kolla att vi inte släpper in någon annan.
– När någon kontaktar sekreteraren för att fråga om medlemsavgiften är betald. (Det går fortast att leta på den listan.)

Våra medlemslistor är gjorda på Excel-ark och finns inte ute på Internet. De finns enbart i sekreterarens dator, så de löper inte risk att hamna i orätta händer.

  • Om någon inte längre är medlem, raderas alla uppgifter som gäller den personen.
  • Om någon annan tar över ansvaret för medlemsregistret, kommer listorna att överlämnas till den personen, och tas bort från nuvarande dator.

Den som önskar få sina uppgifter borttagna från föreningens medlemslista, behöver bara meddela sekreteraren.

Ansvarig för medlemsregistret är Berit Nordlund (föreningens sekreterare )
Mob. 070-764 72 41
E-post berit.nordlund (at) gmail.com