EU har beslutat om en ny, mera skärpt lag som gäller hantering av personuppgifter.
Den trädde i kraft den 25 maj 2018. Enligt den lagen ska alla som har ett kund- eller medlemregiser tala om för dem som finns i registret vilka uppgifter man har, och varför man har dem.

Vaxholms Biografteaters Vänner har två register där alla medlemmar finns med.
I den vanliga medlemslistan finns följande uppgifter:

  • Efternamn
  • Förnamn
  • Bostadsadress
  • Telefonnummer/Mobilnummer
  • E-postadress (till dem som har en sådan)

Dessutom en notering om vilket datum medlemsavgiften är betald.
Den listan behöver vi för kontakt med våra medlemmar.

Person med skyddade personuppgifter, finns naturligtvis inte med i listan. Om info via mail ändå önskas, skicka bevis på betald medlemsavgift och en e-postadress till sekreteraren.

OBS! Medlemmarnas e-postadresser finns också hos biografägaren Christian Lundblad för att han ska kunna informera om kommande filmer m.m.
Den som inte önskar ha sin e-postadress på den listan ska kontakta Christian på e-postadress christian.lundblad@vaxholmsbiograf.se

I det andra registret, medlemslista för avprickning, har vi enbart namn och datum för inbetalning av medlemsavgiften.
Den listan används för två ändamål:

  • När vi ordnar något för enbart våra medlemmar, och måste kolla att vi inte släpper in någon annan.
  • När någon kontaktar sekreteraren för att fråga om medlemsavgiften är betald. (Det går fortast att leta på den listan.)

Våra medlemslistor är gjorda på Excelark, och finns inte ute på Internet. De finns enbart i sekreterarens dator.

  • Om någon inte längre är medlem, raderas alla uppgifter som gäller den personen.
  • Om någon annan tar över ansvaret för medlemsregistret, kommer listorna att överlämnas till den personen, och raderas från den dator där de nu befinner sig.

Ansvarig för medlemslistorna är sekreteraren, Berit Nordlund.
Den som önskar få sina uppgifter borttagna från medlemsregistret kan kontakta henne via adress info@vaxholmsbion.se eller telefon 070-764 72 41.