Bli medlem!

Bli medlem i föreningen Vaxholms Biografteaters Vänner! Som medlem stödjer du föreningens verksamhet i form av livesända operor, baletter, konserter, konstfilmer m.m. samt kulturkvällar.

Medlemskap för 2023 kostar 125 kr för enskild medlem, 200 kr för familj (två personer). För medlemsavgiften får du fortlöpande information om kommande livesändningar och kulturevenemang. Sätt in avgiften på vänföreningens bankgirokonto nr 5981-9573. Ange namn, adress, mobilnummer och e-postadress (om du har).

Redan medlem? Kommer du inte ihåg om du har betalat årets medlemsavgift?
Skicka en fråga till Berit Nordlund (berit.nordlund@gmail.com) så får du besked.